Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bevezető gondolatok

2010.12.26

Sergej O. Prokofieff

 

A tizenkét Szent Éjszaka

és a Szellemi Hierarchiák

 

           

BEVEZETÉS

Ebben a könyvben a 12 Szent Éjszaka és a Szellemi Hierarchiák címen megjelenő esszék néhány bevezető megjegyzést igényelnek. Az I. rész alapvető tartalma a Szent Éjszakáknak egy több év óta gyakorolt ünnepléséből ered, valamint abból az összefüggésből, ami ennek a mélyebb ezoterikus értelmét jelenti.

            Mindenekelőtt az a bizonyos 12-es szám, - a 13. éjszakának a jelentőségéről a későbbiekben a megfelelő helyen szólunk – azokat az összefüggéseket jelzi, amely a teljes éves ciklus, és ezen keresztül a Földet körülvevő egész makrokozmosz között fennáll. Azt is mondhatjuk, hogy azok a kozmikus hatalmak, amelyek a 12 hónap folyamán sorban pergetik le az évet, egyszer az év során a december 25-e és január 6-a közötti időszakban úgy jelenik meg, hogy ez a tizenkét nap és a 13. éjszaka szellemi tartalma egy koncentrált reflexiója azoknak a szellemi erőknek, amelyek az év folyamán makrokozmikus méretben megmutatkoznak.

            Rudolf Steiner ezeket az erőket úgy nevezi, hogy az „univerzum 12 szent ereje, amely szimbolikusan az állatöv 12 csillagképében nyilvánul meg”, vagy másképpen: „a kozmosz 12 univerzális ereje”, és utal arra, hogy: „ez a 12 Szent Éjszaka, amely a Krisztus ünnep (karácsony) és a január 6-i ünnep (vízkereszt) között telik el, arra szolgál, hogy belemélyedjünk ezekbe az erőkbe. (GA 127, 21. 12. 1911).

            Az éves körforgáson belül ezeknek a napoknak a helyzete, azaz a tél közepe, az az időszak, amikor a Föld szelleme a planéta testében a legéberebb, és ez megmutatja ennek a különleges jelentőségét az év teljes életében. Télen, és különösen a téli napforduló utáni 2 hétben, a Föld legerősebben arra emlékszik, amit a nyár folyamán a kozmikus távolságokban, a planéták világában és különösen az állócsillagok világában tartózkodva megélt. A Föld Lelke és Szelleme a nyár időszaka alatt a világtávlatokban időzött – szellemileg kifejezve a magasabb hierarchia székhelyén – míg télen különösen ezalatt a 12 Szent Éjszaka alatt a Föld gondolatemlékezetén keresztül lehetővé teszi a hierarchia számára, hogy az érzékfeletti szférákból megjelenhessen, megnyilvánulhasson és dolgozhasson a saját szférájában.

            Mintha az évnek ebben az időszakában különösen nagy kozmikus kapuk nyílnának az égre, amint a téli éjszaka sötétségében felfénylik a Szellemi Nap, s lehetősége nyílik az emberiségnek arra, hogy a Földünket irányító magasabb hierarchia világváltozásokat okozó tevékenységére egyedülálló módon ráláthasson. (GA 236, 27.6. 1924).

            Bárki, akit a mai időkben áthat a szellemi tudás, és a Szent Éjszakák valódi megtapasztalására törekszik, érzékelheti, hogy éppen ebben az időszakban – a hierarchiának köszönhetően, amelynek erői a földi gondolatokon munkálkodnak – mennyivel közvetlenebbül lehetséges megközelíteni a kozmikus szférákat, mint bármikor az év során.

            Az első fejezet éppen egy ilyen kísérletből ered, hogy megközelítsük a magasabb hierarchikus szférákat ezalatt a 12 Szent Éjszaka alatt.

            Természetesen az is világossá válik, hogy azoknak a szellemi összefüggéseknek, amelyek a 12 Szent Éjszaka alatt megnyilvánulnak, mint a teljes zodiákus szféra erőinek a földi kinyilatkoztatása, és a magasabb hierarchikus lények kozmikus aktivitása, további konzekvenciái vannak. Annak a jelentőségén túl, hogy ez az összefüggés a Szent Éjszakáknak a tudáson keresztüli mélyebb felfogásához és a magasabb hierarchikus erők jelenlegi megjelenéséhez vezet, egy nagyon fontos kulcsot is ad a szellemi titkok felfedezéséhez.

            Az elkövetkezendő fejezetekben konkrét példával mutatunk rá arra, hogy ennek a rejtélynek a megértésével egyes, az antropozófiai krisztológia nehéz és rejtélyes területeihez tudunk kulcsot adni, különösen azokhoz, amelyek az Alapkőletétellel és az ezt követő első Goetheanum építésével függnek össze.

            A szerző szeretne az olvasónak segíteni abban a fáradozásban, hogy megértve a vízkereszt, vagyis az epifánia jelentőségét, az érzékfeletti Krisztus születésének ünnepét, meg tudja különböztetni ezt a karácsonytól, amely a Názáreti Jézusnak, az embernek a földi születés-ünnepe. Különösen fontos a vízkereszt misztériumának tényleges megértése ahhoz, hogy a mai embereket körülvevő és a mindenütt jelenlévő materialista irányzatokat át tudjuk hidalni, amelyek ugyan még valamilyen módon Jézus földi születését elismerik, de egyáltalán nem akarnak tudni Krisztus megszületéséről, amely a Jordánban való keresztelés révén történt.

            A mai időkben az antropozófia által orientált szellemtudomány feladata, hogy ezt a megértést lehetővé tegye. Rudolf Steiner is utalt erre a következő szavakkal: „hogy az érzékfeletti Krisztust megérthessük, még egyszer el kell jönnünk. Annak ellenére, hogy belsőleg tisztelettel fordulunk a Jézus születésének ünnepe felé, és minden felé, amit a karácsony adhat, meg kell tanulnunk érzékeinket a másik Születés felé fordítani, amely János által a Jordánban való keresztelés során lezajlott földi születés.” (GA 209, 25. 12. 1921.)

            A könyv második részében, amelyet az első, németül kiadott részhez csatolunk, az első részben felmerült bizonyos szellemtudományos kérdéseknek a továbbvitelével és elmélyítésével foglalkozunk. Az egész mű azokhoz az olvasókhoz szól, akik bizonyos előtanulmányokat folytattak már az antropozófia területén, akik ezeknek a könyveknek az alapgondolatait nagyjából ismerik, különösen Rudolf Steiner által megjelentetett krisztológiai fejtegetéseket. Az ezekkel való ismeretség szükséges előfeltételei és alap a könyv tartalmának jó megértéséhez és megítéléséhez.

 

 

A ZODIÁKUS KÖR ÉS A SZELLEMI HIERARCHIÁK: EGY ÚT JÉZUSTÓL KRISZTUSHOZ, A 12 SZENT ÉJSZAKÁN KERESZTÜL

 

 

            „Anélkül, hogy az ember ezt igazán tudná, az eddigi tudomány ott tart, hogy a 12 Szent Éjszakát, mint az emberiség lelke mélyében elrejtett és meggyökerezett dolgot akarná megjeleníteni. Érezzék meg a Krisztus ünnep minden mélységét és utána merüljenek el a 12 Szent Éjszaka során a legszentebb kozmikus titkokba. Ez annyit jelent, hogy az univerzumnak abba a területében mélyedjenek bele, ahonnan Krisztus leszállt a Földre.”

                                                                                                              (Rudolf Steiner, 1911. december 21.)

           

 

Az év templomában, mint két hatalmas oszlop emelkedik ki a két téli ünnep, karácsony és vízkereszt. Az ember születése és az Isten születése a földi szférában, az archetipikus ember, a Názáreti Jézus születése és ugyanabban a testben az ezt követő születés – kozmoszunk leghatalmasabb szelleme, az Istennek a fia – a Krisztus születése.

Mint egy kozmikus létra feszül e között a két ünnep között a 12 Szent Éjszaka, mint a világtudat 12 emelkedő lépcsőfoka, összekötve az emberiséget a legmagasabb kozmikus szellemiség szférájával.

Ezzel a pár szóval írható le annak az átmenetnek, vagy felemelkedésnek az egész jelentősége, amely az emberi fokozattól a Szellemi Hierarchia Lényeinek kilenc szintjén keresztül – akik a Földünk egész evolúcióját irányítják – egészen a Szent Szellem és a Fiúisten – Krisztus – legmagasabb fokozatáig vezet odáig, amíg hatásuk megnyilvánul a kozmoszunk határain belül, azaz a minket körülvevő zodiákus szférájában.

Ebben az értelemben a karácsonytól vízkeresztig vezető út felfogható úgy, mint az „univerzumnak abba a magasságába való felemelkedés, ahonnan Krisztus leereszkedett a Földre”. Egy út, amely átvezet minket a 12 Szent Éjszaka során a csillagvilágnak a 12 régióján a Halak csillagképtől, amely az emberi lét forrását rejti magában, egészen a Kos csillagképig, melynek kapuján a legmagasabb makrokozmikus lénynek az Atya szférájából – mely a zodiákus szféra mögött helyezkedik el – Krisztus először lép be a kozmoszba.

A következő leírás kísérlet arra, hogy a modern szellemtudomány eredményei alapján megadjuk annak az útnak a leírását, amely a zodiákus 12 régióján keresztül a hierarchiák egész világával való tudatos egyesüléséhez vezet.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.