Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nevelés és önnevelés. A gondoskodás./ Henning Köhler /

 

Henning Köhler  A félénk, szomorú és nyughatatlan gyerekekről

Nevelés és önnevelés. A gondoskodás.

  Ha nem riadunk vissza a következő képtől, attól, hogy mialatt a gyerek alszik, az angyal a kezébe veszi  őt, és  közli vele végtelenül óvatosan, de határozottan azokat a formaimpulzusokat, amelyekhez növekedési erőinek alkalmazkodniuk kell ,akkor felmérhetjük, milyen várakozásteli hangulatot hoz magával a felébredéskor. Elvárja támogatásunkat, hogy jó legyen a közérzete, és testalkatát megszilárdíthassa, s a megformáltság és beburkoltság élményéből létbiztonságot meríthessen.  A tapintásérzék ápolásánál a következőt kell figyelembe vennünk: amennyire csak tőlünk telik, segítsünk a gyermeknek, hogy tudatára ébredjen bőrének, és ezáltal egy világos testképet alakíthasson ki magának. A gyerek vágyik arra a biztonságot adó beburkoltságra, melyet az anyai vagy apai kezek szelídsége nyújt számára, hogy észlelhesse saját testi individualitásának határait; ezzel egy időben azt is érzi, hogy az érintéstől nem kell félnie, a közelség biztonságot nyújt. Csakhamar eljön az az idő, amikor a gyerek kezével tapogatva  meg akarja ismerni környezetét  - ahhoz, hogy ne rettenjen meg túlságosan az ezzel járó fájdalomtól, hanem védettnek érezze magát saját házában, még akkor is, ha kint hideg szél süvít, vagy inognak a falak, szükséges egy bizonyos bizalmi alap. Amit így a testén keresztül észlel a burkoltság érzésében és  a közelség  pozitív élményében  - ennek az ellenkezője a kiszolgáltatottság , a védtelenség  érzése az érintéstől való félelem során  -, az később személyiségfejlődésének és az Én világához való kapcsolódásának építő eleme lesz.

Az önbizalom első foka a testben való bizalom, nevezetesen az a tapintásérzék által közvetített elemi élmény, hogy a gyermek saját testének határain belül biztonságban "lakhat". Hogy a későbbi évek során az ember lelki-szellemi lényként otthonosan  érzi-e magát testében, szilárd alapokon állva , hogy saját birodalmának tudja-e érzéseinek és gondolatainak világát,ahol nem a külvilág, hanem ő maga uralkodik, az nagyrészt a tapintásérzék tájékozódási aspektusának korai fejlődésétől függ. Ugyanennek az érzékszervnek az érzékenységi oldalától függ, hogy  az alapbiztonságból kialakul-e az az élő, érzékeny érdeklődés a világ iránt, melyből szociális képességei, mint például a gyengédség, vagy a részvét születhetnek meg.

Előrelátóan munkálkodunk ezen, amikor bőrének érintésével bizalmat keltünk a gyermekben, és tudatosítjuk saját határait.  Szelíd határozottságról beszéltem, mert ebben mindkettő benne van : a bizonyosság körülhatároltsága, de a közelséget adó nyitott szelídség is. Pontosan az ápoló és játékos fogásokra gondolok, melyekkel a gyermek testét érintjük meg.

Ha félénken nyúlunk hozzá, mert talán fél az érintéstől, akkor mozdulataink bizonytalanok lesznek, és ennek megfelelő érzéseket váltanak ki a gyerekből. Egyértelmű, hogy a másik véglet , a durva közeledés, semmi jóra nem vezet, Gondolják csak meg: ha ápoló tevékenységünk pusztán a tisztálkodásra korlátozódik, és együttérzés nélkül hajtják végre, azdurvának hat - akkor is, ha nem okoznak fájdalmat vele.  A részvétlenség bántó. Nem technikai megoldásokra van szükség, hanem olyan belső hozzáállásra, mely segít abban, hogy tevékenységünk egy árnyalattal más legyen, mint egyébként.Természetesen vannak a tapintásérzékre  vonatkozó konkrét tanácsok is,, amelyekhez akkor folyamodunk, ha látjuk, hogy a gyermek ezen a ponton különösen segítségre szorul. Itt is a " hogyan" a döntő. A gyerek szempontjából teljesen másként hat, ha csak azért mosdatják, hogy tiszta legyen, vagy abból a belső igényből, hogy burkot és létbiztonságot adjanak neki.

Ha nyilvánvaló, hogy egy gyermek tapintásérzéke gyenge, gyakran javaslom, hogy meghatározott előírás szerint reggelenként dörzsöljék be egész testét. Itt is érvényes, hogy semmit se nyerünk azzal, ha csak terhes kötelezettségként hajtjuk ezt végre. Ilyen esetben a gyerekek ösztönösen elutasítják ezt a procedúrát. Ha azonban a megfelelő belső hozzáállással, továbbá annak tudatában végezzük  a bedörzsölést, hogy ennek a látszólag semmitmndó tevékenységnek mélyebb jelentősége van - ha tehát cselekedetünk abból a belső gondoskodó hangulatból ered , melynek a gyerek sorsa iránti valódi együttérző  érdeklődés az alapja - , akkor döbbenetes eredményeket érhetünk el. Például visszajelzást kapunk az iskolától, hogy a gyereknek az órákon való érdeklődése és részvétele ugrásszerűen javult.  Mert ugyanúgy, ahogy a nyugtalan gyermeknek szüksége van toleranciára , pedagógiai körültekintésünk értékítéletére ahhoz, hogy jobban érezze magát testében,- úgy a félénk, riadt, magát védtelennek érző gyereknek együtt érző érdeklődésünkre van szüksége. Ha ugyanis ezeknek a mindig menedéket kereső, minden újtól, idegentől, szokatlantól megrettenő gyerekeknek segíteni akarunk, akkor mindenekelőtt tapintásérzékükre  kell odafigyelnünk.

Azt az érzést kell közvetítenünk számukra, , hogy valóban aggódunk értük, és sors kísérőik akarunk lenni. Itt nem humortalan , tépelődő aggodalomra gondolok. A gyereknek nem szabad azt gondolnia, hogy ő az oka szülei szomorúságának. Erre semmi szükség!  A félénk gyerekek amúgy is hajlamosak arra, hogy  bűnösnek érezzék magukat. Az élénk érdeklődésen alapuló, bizakodást sugárzó gondoskodó magatartásról beszélek, mely jelzi a gyereknek, hogy biztonságban van.. Természetesen ezeknek a gyerekeknek is szükségük van toleranciára. Ahol nem ismerik fel a gyermek értékeit,, ott nem segítenek a legrafináltabb nevelési módszerek sem. A félénk gyerekek számára a sorsukat támogató gondoskodás a lényeges. Olyan hozzáállással kell közelednünk a gyermekekhez, amilyet néha szenvedélyes ápolónőknél tapasztaltam, akiknek vérükben volt a hivatásuk. Az ilyen ápolónők egyszerűen a jelenlétükkel vigasztaló,bíztató lényükkel képesek gyógyítani. Tetterő, határozottság, megértés és segítőkészség olyan egységgé áll össze, hogy megtörténhet a csoda, és a beteg ajándéknak érzi segítségre szorultságát.

                                            **************

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.