Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Húsvét ötödik hete

2011.06.26

 

 
Húsvét ötödik heteegi-arthuri.jpg
 
János 16. 1-33.
1”Ezeket azért mondom nektek, hogy meg ne botránkozzatok. 2A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez 3és mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az Atyát, sem engem. 4Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön az órája, emlékezzetek rá: én megmondtam nektek.” „Kezdettől fogva azért nem mondtam ezeket nektek, mert veletek voltam. 5De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem: Hova mégy?
6Mivel  ezeketmondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. 7Én azonban az igazságot mondom nektek :
jobb nektek, ha én elmegyek mert ha nem megyek el, a Gyógyító nem jön el hozzátok, ha pedig
elmegyek, elküldöm őt hozzátok. 8És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és
 mi az ítélet. 9A bűn az, hogy nem hisznek énbennem 10az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és
 többé nem láttok engem 11az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett.” 12
„Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni: 13amikor azonban eljön
 ő, az igazság Szelleme, elvezet titeket a teljes igazságra mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja,
 amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. 14Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít,
és azt jelenti ki nektek. 15Mindaz, ami az Atyáé, az enyém ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és
azt jelenti ki nektek.” 16 „Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok
 engem.” 17A tanítványai közül egyesek ezt kérdezték egymástól: „Mi az, amit mond nekünk: Egy kis idő,
és nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és megláttok engem, és ez: Mert én elmegyek az Atyához?”
 18Így szóltak tehát: „Mi az a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit beszél.” 19Jézus észrevette, hogy meg
akarják kérdezni, és ezt mondta nekik: „Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam:
 Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem?
 20Bizony, bizony, mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül, ti
szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. 21Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött
 az ő órája, de amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy
ember született a világra. 22Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni
 fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek: 23és azon a napon nem kérdeztek éntőlem
semmit.” „Bizony, bizony, mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja
nektek. 24Eddig nem kértetek semmit az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes
legyen. 25Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az az óra, amikor többé nem példázatokban
szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az Atyáról. 26Azon a napon az én nevemben kértek,
és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az Atyát értetek, 27hanem maga az Atya szeret titeket,
 mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. 28Én az Atyától jöttem, és eljöttem
a világba de most elhagyom a világot, és az Atyához megyek.” 29Ekkor így szóltak hozzá tanítványai:
„Íme, most nyíltan beszélsz, és nem példázatot mondasz. 30Most már tudjuk, hogy mindent tudsz és nincs
 szükséged arra, hogy valaki megkérdezzen téged: ezért hisszük, hogy az Istentől jöttél.” 31Jézus így
válaszolt: „Most hiszitek? 32De eljön az az óra, sőt már el is jött, amikor elszéledtek, mindenki a maga
 otthonába, és engem egyedül hagytok: de én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. 33Ezeket
azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok:
 én legyőztem a világot.”
 
 
 
Húsvét ötödik hete
János 16. 1-33.
 
Andersen Jégkirálynő című meséjében szól egy tükörről, amelyet az
ördög készített, és amelyben minden felismerhetetlenül eltorzulva, az ellenkezőjeként látszik. Ez a tükör millió darabra tört és a szilánkjai az emberek szemébe hullottak. Emiatt a dolgok rossz oldalát látják.
 És ha a szilánkok a szívükbe fúródnak, az jéggé válik.
 
A mai evangéliumban Krisztus részvéttel tekint a tanítványok szívére.  Közelgő keresztrefeszítése működésbe fogja hozni ezeket a  tükörszilánkokat és egy ideig a dolgok nem annak fognak látszani,  amik valójában.
 De azt is ígéri, hogy ez csak egy ideig lesz így. Mert egy rövid idő múltán elküldi a Gyógyítót, aki kiveszi a szilánkokat és megmutatja nekik az Igazságot. A látásuk meggyógyul betegségéből.
Bár mindannyian csak rész szerint, egy oldalról, mégis igaz módon fognak látni.
 
Mi, emberek töredékesek vagyunk. A fejlődés útján járunk a nagyobb teljesség, az Igazság egyre teljesebb meglátása felé.  Gyötrelem és öröm spirálban követik egymást. Mert, Keresztes Szent János szavaival:
 
Ha
sakkozol valakivel, akinek
hatalma végtelen és tudása végtelen,
és aki nagymestert akar faragni belőled,
hol vannak a sakkbábuk
az egyes pillanatokban?
 
Bizony nem csak ott, ahová ő tenné őket,
hanem ott, ahol a legjobban szolgálják
a fejlődésedet;
és ez a helyzet életünk
minden pillanatában. [1]
 
[1] Keresztes Szent János: Fejlődés, Daniel Ladinsky: Szerelmes versek Istentől c.
 könyvéből, 322. o..
 
 
Cynthia Hindes 2010
Fordította: Nagy Ágoston
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************************************************************************************************