Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A csillagszemű juhász

2011.01.24

 

A csillagszemű juhász    

 

 Hol volt, hol nem volt, túl az Óperenciás tengeren, volt egyszer egy király. Ez a király nagyon szeretett tüsszenteni. Ahogy reggel fölébredt, mindjárt tüsszentett egyet. De tüsszentett ebéd után is, vacsora után is , sőtt még álmában is megesett vele, hogy eltüsszentette magát. Ilyenkor pedig mindenkinek azt kelleztt mondani:

-Egészségére, felséges királyatyám!

Mondta is mindenki engedelmesen, mert a király nagyon hatalmas volt s az emberek féltek tőle.

Élt ennek a hatalmas királynak az országában egy juhász. Ennek a juhásznak a két szeme úgy ragyogott, mint az eleven csillag. Ezért csillagszemű juhásznak nevezték.

Egyszer a csillagszemű juhász behajtotta a nyáját a palota udvarára, mert a király birkapörköltöt akart enni. Mikor a király meglátta a juhászt,  nagyot tüsszentett. De a csillagszemű juhász nem kívánta egészségére. Hiába fenyegette a király, a juhász azt felelte, hogy  ő ingyen  nem kívánja egészségére a tüsszentést.

-Hát mit kívánnál? – kérdezte a király.

-Felséges királyatyám lányát kívánnám feleségül –válaszolta a juhász.

-Hadd mehessek hozzá! – szólalt meg a királylány, mert nagyon tetszett neki a csillagszemű juhász.

De a király nem hallgatott a lányára, hanem parancsot adott a katonáknak, hogy a juhászt vessék  a fehér medve tömlöcébe. Úgy is tettek. De a medve mihelyt meglátta a csillagszeműt , mindjárt a lábához feküdt , s a kezét nyalogatta. A juhász elővette furulyáját , muzsikált rajata , a medve pedig táncolt  hozzá.  A nagy muzsikaszóra odaszaladt a király , hát látta, hogy a juhásznak semmi baja nem esett.

-Mondod – e, hogy egészségemre? – kérdezte a király.

-Én aztán nem, míg felséged  a lányát nekem nem adja – válaszolta a juhász.

Megmérgesedett a király s megparancsolta, hogy a juhászt vessék a vadsündisznók börtönébe. Úgy is lett. Csakhát a vadsündisznók is megszelidültek , mihelyt a juhász rájuk nézett a csillagszemével. A juhász pedig elővette a furulyáját , s a sündisznók meg reggelig táncoltak. Megint odamant a király a börtönhöz. Megint látta, hogy a juhásznak semmi baja.

-Mondod –e , hogy egészségemre? – kérdezte tőle.

-Nem én, míg felséged a lányát  nekem nem adja.

-Akkor vessétek a kaszás verembe! – parancsolta a király.

Megfogták a katonák a juhászt s bedobták egy gödörbe, száz éles kasza közé. De most sem lett semmi baja, mert a szeme világított, s maga a kaszákat elkerülte. Reggel ott ült a gödör szélén, s vígan furulyázott. Belátta a király, hogy így nem boldogul a juhásszal, mást gondolt ki hát. Befogott a hintójába, a juhászt meg maga mellé ültette. Mikor az ezüsterdőhöz értek, megszólalt a király.

-Neked adom ezt az ezüsterdőt, ha azt mondod : egészségemre!

-Nem mondom én – felelte a juhász -, míg a lányát nekem nem adja.

Meghajtotta a király a lovakat. Nemsokára elértek az aranyvárhoz. Megszólalt a király:

-Mondd, hogy egészségemre, s tied lesz ez a szép aranyvár.

-Nem  mondom én – felelte a juhász-, míg a lányát nekem nem adja.

Közibe vert a király a lovaknak, szinte tovább repült a hintó. Elértek a gyémánt tóhoz.

-Látod-e ezt a gyémánt tavat? – kérdezte a király.

A juhász intett, hogy látja.

Ez is tied lesz, ha azt mondod,: egészségemre.

-Nem mondom én- felelte a juhász, - míg a lányát nekem nem adja .

Mit tehetett a király , odaadta a lányát a csillagszemű juhászhoz. Hét országra szóló nagy lakodalmat tartottak. Az első tál étel tormás hús volt. A király a tormától akkorát tüsszentett, hogy lecsúszott az aranykorona a fejéről.

-Egészségére, királyatyám!- kiáltotta a juhász s attól kezdve egyre ezt ismételte. Végtére a király kérlelni kezdte , hogy hagyja abba, inkább neki adja fele királyságát.

 

A csillagszemű juhász elfogadta a fele királyságot. Azóta is uralkodnak, ha meg nem haltak.

                      

                                    Kolozsvári Grandpierre Emil

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************************************************************************

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.